Succes aan alle kandidaten en stagiairs die meedoen aan de postulaties en examens dit jaar!

WELKOM BIJ DE NVKSG

De Nationale Vereniging van Kandidaat- en Stagiair-Gerechtsdeurwaarders

SAMEN STERK

Stagiairs en kandidaten zijn de gerechtsdeurwaarders van morgen.

Door hen te verenigen  wil de NVKSG identiteit geven aan de titularissen van de toekomst en kwaliteit garanderen. 

De Vereniging  biedt juridische ondersteuning en draagt de visie van haar leden uit.

 
 

Wie zijn we?

Hoezo NVKSG?

Historiek

Een groep Vlaamse kandidaat-gerechtsdeurwaarders komt op regelmatige tijdstippen samen en organiseert informele ontmoetingen in Antwerpen. Daar groeit het idee om een vereniging ter behartiging van de belangen van ‘de kandidaat’ op te richten.

.

Op 10 juni 1995 worden de woorden in daden omgezet en ziet  de (Vlaamse) Vereniging van Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders het licht onder voorzitterschap van Luc Katra (intussen gerechtsdeurwaarder te Brussel).

Ongeveer één jaar later, in mei 1996 wordt de Vereniging voor Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders omgevormd

tot een vereniging die eveneens openstaat voor de Franstalige kandidatenen wordt deze vereniging voortaan de Nationale Vereniging voor Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders

Association Nationale pour candidats Huissiers de Justice genoemd.

Op 29 januari 2015 kiest het voltallig bestuur om in de benaming ook de stagiairs op te nemen zodat de vlag de volledige lading dekt. De NVKSG-ANCSHJ is een feit. Na statutenwijziging in 2017 kunnen stagiair-gerechtsdeurwaarders ook een bestuursmandaat waarnemen.

Dankzij de niet aflatende inzet van haar multi-generationele bestuur is de Vereniging vandaag uitgegroeid tot gesprekspartner van de verschillende stakeholders binnen het beroep.

Met een zeer uitgebreide basis van ruim 525 leden en is zij de grootste en enige nationale belangenorganisatie voor stagiairs en kandidaten.

Verslagen

Het bestuur van NVKSG komt ongeveer maandelijks samen. Alle verslagen van deze bestuursvergaderingen kunnen hier geraadpleegd worden

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging wordt tweejaarlijks verkozen door de algemene vergadering van haar leden. Van 2018 tot 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: Hendrik DE CLERCK

Ondervoorzitter: Alexandre OTS

Penningmeester: Steven VERMEIRE

Secretaris NL: Karolien DOCKERS

Secretaris FR: Virginie BOSCARIOL

Verslaggever: Annemie VAN BOXSTAEL

Coördinator SAM-TES: Quentin VAN DE VYVERE

Coördinator Stagiairs: Julie BOURGUILLIOEN

Website en Q&A: Bas FEYS

Werkende leden: Bruno AERTSSEN, Eveline BAETEN, Melina BERGEN, Cedric DIERENS, Sebastien SOMERS, Laura VAN HAM, Ines VANHEULE, Anton VAN DE SIJPE

Hendrik DE CLERCK
Kandidaat sinds 2007
Arr. Antwerpen
Alexandre OTS
Kandidaat sinds 2001.
Arr. Henegouwen
Eveline BAETEN
Kandidaat sinds 2013
Arr. Oost-Vlaanderen
Sébastien SOMERS
Arr. Hainaut
Laura VAN HAM
Stagiair-Gerechtsdeurwaarder
Karolien DOCKERS
Kandidaat sinds 2006
Arr. West-Vlaanderen
Virginie BOSCARIOL
Kandidaat sinds 2015.
Arr. Henegouwen
Bas FEYS
Kandidaat sinds 2015
Arr. Oost-Vlaanderen
Julie BOURGUILLIOEN
Stagiair sinds 2017
Arr. Oost-Vlaanderen
Show More

Agenda

ALGEMENE LEDENVERGADERING

& VERKIEZING BESTUUR

Voorlopig uitgesteld omwille van COVID-19

 

Onze partners

precura.jpg
Voorzorgskas.jpg
breda.jpg

Verbonden organisaties

cvg-logo-450x113.png
samtes_logo_front_nl.png
union.jpg
nkgb_logo_front_nl.png

"De belangen van de stagiairs en kandidaten liggen ons na aan het hart.

Zij vormen immers de toekomst van het beroep!"

Hendrik De Clerck, voorzitter

 

Q&A 

Q&A staat voor Questions & Answers.

 

De NVKSG-ANCSHJ wil een meer actieve rol op zich nemen in de ondersteuning van haar leden.

In de schoot van het bestuur van de Vereniging is daarom een studiedienst gecreëerd onder de noemer Q&A-team.

Het Q&A-team beantwoordt vragen met betrekking tot de juridisch-praktische struikelblokken waarmee onze leden worden geconfronteerd. 

Stel uw juridische (of andere) vragen via dit formulier of via een mail naar q&a@nvksg-ancshj.be 

Bestaande vragen werden gebundeld in de downloadsectie.

 

©2019 by NVKSG - ANCSHJ

Eveline BAETEN

Kandidaat sinds 2013 Arr. Oost-Vlaanderen